Stay Well in Wales Click for English
hildren-running
housing
family
alcohol
children-running
housing
family
alcohol
holding-hands
microbiology
GP
carrot
mum
screening-group
landscape
mouth

Croeso i Arolwg Cadw’n Iach yng Nghymru

Mae’r arolwg hwn yn ymwneud â’ch safbwyntiau chi, fel trigolion Cymru sy’n 16 oed a throsodd, am yr hyn sy’n cyfrannu at salwch meddwl a chorfforol a’r hyn fyddai’n atal salwch o’r fath yn eich barn chi. Bydd eich atebion yn helpu i lywio’r ffordd yr ydym yn gwella iechyd a llesiant yng Nghymru. Mae’r arolwg yn cymryd tua 10 munud a bydd yr holl wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn ddienw ac yn gyfrinachol. Diolch yn fawr am roi o’ch amser i lenwi’r arolwg hwn.

Dechrau